Medlemskap

Information till medlemsansvarig

Förening i Svenska Sportdykarförbundet ska rapportera föreningens medlemmar i IdrottOnline klubb via Licensdelen. Föreningens årliga avgift är en rörlig avgift baserad på föreningens totala medlemsantal föregående år, och faktureras en gång per år i januari. Antalet medlemmar i föreningen för innevarande år utgör alltså avgiften för följande år. Föreningen betalar ingen fast avgift.

Mer information om avgiftsberäkning och medlemsavgifter hittar du här.

Information om Idrott Online finns i föreningsinformation som skickats ut tidigare. Dessa hittar du här.


Medlemskap

Medlemskap gäller per kalenderår, dvs från den 1 januari till den 31 december. Hantering av medlemsregister sker i två steg för föreningen. Steg 1 är att lägga upp medlemmen i registret, detta görs endast en gång. Steg 2 är själva medlemsrapportering som sker årligen via licensverktyget. Rapportering av medlemmar ska ske av förening senast den 31 januari i IdrottOnline, via licensdelen. 

Steg 1: Manual för "Ny medlem" finner du här.
Steg 2: Manual för årlig medlemsrapportering finner du här.

När ny person upptagits som medlem i föreningen ska dennes uppgifter snarast läggas in och rapporteras i IdrottOnline, dock senast en månad efter att medlemskapet ingåtts. Denna månad är en så kallad respit som föreningen har. Det är inget en enskild föreningsmedlem kan nyttja.

För att delta i ett förbundsevenmang ska medlem vara rapporterad senast i samband med anmälan till evenemanget.

Observera att om medlemmen inte rapporterats via licensdelen så omfattas denne inte av försäkringen eller kan ta del av några förmåner. Information om försäkringen hittar du här.

Det är viktigt att ni håller ert medlemsregister uppdaterat, glöm därför inte att löpande ta bort medlemmar som gått ur föreningen.


Kategorier/åldersindelning

Junior är man till och med 18 års ålder.


Medlemsavgifter för år 2022-2024

Senior 290kr     
Junior/minior 100kr upp till och med 18 år

Rapportering av medlemmar

Rapportering av medlemmar görs via IdrottOnline licensverktyg. Observera att alla medlemmar i föreningen ska rapporteras till Svenska Sportdykarförbundet. Antal medlemmar är ett av kriterierna vid RF:s bidragsfördelning och det är därför viktigt att alla medlemmar rapporteras. Ett undantag då medlem inte kan rapporteras är när en medlem redan rapporterats från annan förening. Denne ska då rapporteras som dubbelansluten. I det fallet finns personen i båda föreningars register och ska inte tas bort.


Information om medlemsrapportering

Information från SSDF om medlemsrapportering skickas ut till föreningarna med e-post. Det är därför viktigt att föreningen har rätt kontaktuppgifter i klubbens IdrottOnline.

Manualer finner du här. Om du som kassör/medlemsansvarig har frågor om rapporteringen eller inte fått information - kontakta kansliet via e-post This is a mailto link eller telefon 08-6996515.


Medlemsregister/administration

RF tillhandahåller föreningarna administrationsverktyget IdrottOnline Klubb gratis! Läs mer om detta samt aktivera er förening på www.idrottonline.se.

Observera att LOK-stödet endast kan sökas via IdrottOnline Klubb. Ni måste därför aktivera er förening i god tid innan LOK-stödsrapporteringen.

 

Bidrag/stipendier

Information om bidrag och stipendier som föreningen kan söka hittar du här.

Postadress:
Svenska Sportdykarförbundet
Posta digitalt via This is a mailto link / Fakturor skickas till This is a mailto link / Fysisk post till Barlastgatan 3
593 31 Västervik


Kontakt:
Tel: 086996515
E-post: This is a mailto link
E-post dataskydd: This is a mailto link
Se all info