Hem / Föreningsinfo / Bidrag och Idrottsmedel

Bidrag och Idrottsmedel

Det finns ett antal idrottsmedel att söka vi Svenska Sportdykarförbundet som tillhandahålls av Riksidrottsförbundet. Detta är medel som syftar till att utveckla våra medlemsföreningar och möjliggöra verksamhet, främst inom områdena för barn och ungdom.

Inom Svenska Sportdykarförbundet finns nedan bidrag som föreningar kan söka alternativt får stöd av genom olika projekt och insatser som förbundet anordnar och prioriterar med verksamhetens bästa för ögonen. Du kan också läsa mer om respektive bidrag på respektive underkategori i menyerna till vänster.

  • Projektstöd IF - direkt riktat stöd till förening genom sökbara kategorier i syfte att subventionera och utveckla medlemföreningens verksamhet
  • Projektstöd SF - riktade projekt inom exempelvis trygg idrottsmiljö eller jämställdhetsarbete.
  • Återstartsstöd Covid - Ett tidsbegränsat riktat bidrag, vars syfte är att kickstarta föreningslivet efter sviterna av Covid-19.

Samtliga bidrag som betalas ut till en förening avkräver någon form av ansökan, tillika återrapportering av utfall av syftet med den tilltänkta aktiviteten/insatsen.

Ett bidrag kan betalas ut till en föreningen, antingen genom ett ansökningsförfarande via IdrottOnline, eller genom en kommitté verksam inom SSDF, som tilldelats medel för en viss typ av definierad utvecklingsinsats.

Mer information kommer löpande kring varje bidrag under respektive underkategori.

För frågor om bidragens föredelning och förutsättningar kan ni kontakta This is a mailto link

Postadress:
Svenska Sportdykarförbundet
Posta digitalt via This is a mailto link / Fakturor skickas till This is a mailto link / Fysisk post till Barlastgatan 3
593 31 Västervik


Kontakt:
Tel: 086996515
E-post: This is a mailto link
E-post dataskydd: This is a mailto link
Se all info