Hoppa till sidans innehåll

Förbundsmöte 2022


Välkommen till Svenska Sportdykarförbundets förbundsmöte 2022!

Vi är glada att kunna meddela att förbundsmötet kommer att genomföras på plats i Göteborg.

Ort/datum

Datum för förbundsmötet är 23/24 april 2022 på Eriksbergshallen i Göteborg. Vi kommer att ha både ett fysiskt och ett digitalt möte.

Förbundsmöteshandlingar samt valberedningens förslag publiceras på SSDF:s hemsida fem veckor innan mötet, dvs. fr.o.m. 18 mars borde ni kunna ladda ner materialet.

Anmälan

Anmälan är nu stängt, vid brådskande ärenden kontakta kansliet.

Blanketter & dokument

Blanketter och dokument rörande förbundsmötet finns på förbundets hemsida.
Förbundsmöteshandlingar skickas via e-post till röstberättigade föreningar.

Fullmakt

Röstlängden är nu stängd och innefattar alla fullmakter som har skickats in senast 2022-03-17.

Dagordning

Förbundsmötet öppnar på lördagen kl. 9.30 med inregistrering av deltagare. Därefter fortsätter mötet enligt dagordning till cirka kl. 17. De medlemmar som är på plats avslutar dagen med en middag på Hotel 11 som ligger mittemot och där vi har reserverat några rum.

På söndagen börjar vi kl. 9.00 med själva årsmötet som beräknas vara till cirka kl. 13.00. Därefter stannar den nyvalda styrelsen kvar till ett konstituerande möte. Den detaljerade dagordningen skickas ut några veckor innan mötet. 

Digital uppkoppling

När man har anmält sig till förbundsmötet via länken ovan är man registrerad som deltagare. Detta är också förutsättning för att kunna koppla upp digitalt.

Vi kommer att använda plattformen EasyMeet och där loggar man in med samma e-postadress som angavs vid er anmälan. Mötet fungerar bäst med PC eller Mac och webbläsaren Chrome. Ni kommer att få inloggningsuppgifterna per e-post från Easymeet, cirka en vecka innan mötet. På denna plats kan ni sedan också läsa förbundsmöteshandlingarna.

Saknar ni mejlet inför förbundsmötet så ber vi er att först kontrollera skräppostmapparna och sedan kontakta kansliet. Innan och under förbundsmötet kommer vi att ha telefonsupport och tekniker på plats för bästa möjliga service.

Röstkort

Röstkort fördelas automatiskt enligt röstlängden och är personligt. 

Motioner

Vi behandlar motioner till förbundsmötet som är inkomna fram till den 31 december 2021. Motionen måste då vara inlämnad av röstberättigad medlemsförening och bör innehålla en beskrivning av bakgrund/förklaring till motionen samt ett väldigt tydligt yrkande. Det ska även framgå vilken förening som motionen kommer från samt undertecknas av föreningens ordförande. 

Val av nya kandidater

Enligt 2 kap. 6 § punkter 11-15 i SSDF:s stadgar kommer valberedningen meddela sina förslag för nya kandidater inom de valbara posterna.

Kandidatnomineringen är fri vilket innebär att ombud äger rätt att nominera personer utöver dem som föreslagits av valberedningen. Den som vid mötet föreslår kandidat, som inte är närvarande vid mötet, bör försäkra sig om att personen är villig att åta sig uppdraget.

Rösträtt

Röstberättigade föreningar erhåller rösträtt enligt följande:

Föreningar med upp till 100 medlemmar erhåller en röst.

Föreningar med 101 – 200 medlemmar erhåller två röster.

Föreningar med 201 och fler medlemmar erhåller tre röster.

Förbundsstyrelsen upprättar röstlängden för förbundsmötet. Röstlängden baseras på antalet röstberättigade föreningar per 31 december året före förbundsmötet och gäller till dess ny röstlängd är upprättad eller fastställd av förbundsmötet.

En medlemsförening som inte har betalat samtliga förfallna avgifter till förbundet vid tidpunkten för förbundsmötets öppnande ska strykas ur röstlängden innan röstlängden fastställs av förbundsmötet.

Ett förtydligande av årsredovisningen

Nedan bild återger den korrekta flerårsredovisningen. Styrelsen, ihop med revisorn, är samstämmiga om att felet har en begränsad betydelse för förståelsen av årsredovisningen och därmed kommer ingen ny version att upprättas. 

image3dnbt.png

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar, förändringar och justeringar.

Frågor och funderingar? Mejla This is a mailto link

Uppdaterad: 17 JAN 2022 21:23 Skribent: Kathrin Tengsand
E-post: Adressen Gömd

Svenska Sportdykarförbundet
Skansbrogatan 7, 118 60 Stockholm

Box 11016, 100 61 Stockholm
Telefon 08-699 65 15
E-post This is a mailto link
Organisations nr 802003-1723
Bankgiro 393-7836


Postadress:
Svenska Sportdykarförbundet
Posta digitalt via This is a mailto link / Fakturor skickas till This is a mailto link / Fysisk post till Barlastgatan 3
593 31 Västervik

Kontakt:
Tel: 086996515
E-post: This is a mailto link

Se all infoforossalla 240x240.jpg

Vaccinera klubben.png

dykarna140px