Hoppa till sidans innehåll

Information - Förbundsmöte


Välkommen till Svenska Sportdykarförbundets årsmöte 2020!

Viktiga datum (fylls på vartefter)
31 decebember är sista dag att skicka in motion.
21 mars (senast) publiceras handlingar samt valberedningens förslag.
5 april är sista anmälningsdag.
17 april är sista dag att skicka in fullmakt.

Blanketter & dokument
Samtliga blanketter och dokument rörande förbundsmötet finns här.

Var?
Förbundsmötet kommer äga rum på Stora Brännbo i Sigtuna. Stora Brännbo Konferens & Hotell är en mötesplats i Sigtuna, endast 15 min från Arlanda Airport, mittemellan Stockholm och Uppsala. Se karta här.

När?
Möteshelgen är 25-26 april 2020. Förbundsmötet startar officellt på lördagen kl 10.00 och avslutas på söndagen runt lunch. Detaljerat schema hittar du här.

Boende?
Förbundet ersätter boende för del i dubbelrum 25–26 april på Stora Brännbo för ett ombud från röstberättigad förening. Tillägg för enkelrum: 300 kr.
Övriga åhörare är välkomna att delta men boende bekostas av deltagaren själv. Ange i anmälan för bokning av rum.
Enkelrum: 1189 kr/natt
Dubbelrum: 1189 kr/natt

Reseersättning?
Reseersättning utgår som maxbelopp 18.50 kr/ mil för resa oavsett transportmedel för ombud från röstberättigad förening. Gäller för resor på över fem mil (enligt skatteverkets regler). Reskostnader överstigande 500 kr och upp till 2000 kr förutsatt att det mest prisvärda alternativet använts. Vi uppmuntrar till att samåka. 

Mat?
För ombud ingår fika och lunch för lördagen och söndagen samt trerätters middag på lördag kväll. Åhörare betalar 300 kr per person för samtliga måltider. Ange i anmälan om mat önskas.

Anmälan?
Anmälan till mötet och bokning av boende och middag hittar du här. Anmälan görs senast 5 april.

Inför förbundsmötet kräver vissa förberedelser för er som är ombud för en förening.

Fullmakt

Även om du är ombud för din egna förening eller en annan så behövs fullmakt från föreningen där det framgår att du som ombud får föra föreningens talan. Föreningsombud äger rätt att förfoga över en eller flera av sin förenings röster och kan även företräda högst tre andra medlemsföreningars röster (dvs totalt fyra föreningar). Ombud får dock inte företräda mer än 1/5 av det totala antalet röster på förbundsmötet. 

Röstkort

Röstkort hämtas ut i mötesbyrån på lördagen kl 8.30-9.45 och är personligt. Borttappat röstkort ersättes ej.

Motioner

Att skriva motioner är ett bra tillvägagångsätt för att skapa en reell skillnad inför kommande verksamhetsperiod. Motioner till förbundsmötet ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 31 december året före förbundsmötet och skickas till This is a mailto link. Motion får inlämnas av röstberättigad medlemsförening. En motion bör innehålla en beskrivning av bakgrund/förklaring till motionen samt ett väldigt tydligt yrkande. Det ska även framgå vilken förening som motionen kommer från samt undertecknas av föreningens ordförande.

Personval

Medlemsförening får senast 1 februari året före förbundsmötet till valberedningen avge förslag på personer för valen enligt 2 kap. 6 § punkterna 11-15 i SSDF:s stadgar.

Innan kandidatnomineringen börjar vid förbundsmötet, ska valberedningen meddela sitt förslag beträffande varje val som ska förekomma. enligt 2 kap 6 § punkterna 11-15.

Kandidatnomineringen är fri vilket innebär att ombud äger rätt att nominera personer utöver dem som föreslagits av valberedningen. Den som vid mötet föreslår kandidat, som inte är närvarande vid mötet, bör försäkra sig om att personen är villig att åta sig uppdraget

Rösträtt

Röstberättigade föreningar erhåller rösträtt enligt följande:

Föreningar med upp till 100 medlemmar erhåller en röst.

Föreningar med 101 – 200 medlemmar erhåller två röster.

Föreningar med 201 och fler medlemmar erhåller tre röster.

Det åligger förbundsstyrelsen att upprätta röstlängd för förbundsmöte. Röstlängden ska baseras på antalet röstberättigade föreningar per den 31 december året före förbundsmötet och gäller till dess ny röstlängd är upprättad eller fastställs av förbundsmötet.

En medlemsförening som inte har betalat samtliga förfallna avgifter till förbundet vid tidpunkten för förbundsmötets öppnande ska strykas ur röstlängden innan röstlängden fastställs av förbundsmötet.

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar, förändringar och justeringar.

Frågor och funderingar? Mejla This is a mailto link

Uppdaterad: 02 SEP 2019 14:53 Skribent: Frida Linderoth Hedström
Epost: Adressen Gömd

Svenska Sportdykarförbundet
Skansbrogatan 7, 118 60 Stockholm

Box 11016, 100 61 Stockholm
Telefon 08-699 65 15
E-post This is a mailto link
Organisations nr 802003-1723
Bankgiro 393-7836

 

 

 

dykarna140px

Postadress:
Svenska Sportdykarförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996515
E-post: This is a mailto link

Se all info