Hoppa till sidans innehåll

Dagordning


Schema
Lördag
10.00 - 12.00 Diskussionsmöte
12.00 -12.45 Paus
12.45 - 17.00 Diskussionsmöte

Söndag
9.00 - ca 13.00 Förbundsmöte

Förslag på dagordning för mötet

 1. fastställande av röstlängd för förbundsmötet på grundval av den utav förbundsstyrelsen upprättade röstlängden
 2. fastställande av föredragningslista för mötet,
 3. fråga om mötets behöriga utlysande,
 4. val av mötesordförande,
 5. val av protokollsekreterare för mötet,
 6. val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll, samt erforderligt antal rösträknare
 7. valberedningens förslag samt fri kandidatnominering till valbara poster. Presentation och plädering sker i anslutning till nominering.
 8. behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser,
  a) förbundsstyrelsen verksamhetsberättelse för de två gångna verksamhetsåren,
  b) förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för de två gångna räkenskapsåren,
  c) revisorernas berättelse för samma tid,
 9. fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning under de två gångna verksamhets- och räkenskapsåren.
 10. behandling av styrelsens förslag och av motioner som getts in i den ordning som sägs i 2 kap. 2 §,
 11. behandling av förslag till verksamhetsplan med ekonomisk plan för kommande verksamhetsperiod samt fastställande av föreningarnas medlemsavgift till förbundet,
 12. val av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av två år,
 13. a) val av sex övriga styrelseledamöter för en tid av två år,
  b) val av två suppleanter för en tid av två år,
 14. val av en revisor och revisorssuppleant för en tid av två år, vilka ska vara auktoriserad eller godkänd revisor.
 15. a) val av ordförande till prövningsnämnden för en tid av två år
  b) val av en ledamot till prövningsnämnden för en tid av två år
  c) val av en suppleant till prövningsnämnden för en tid av två år
 16. a) val av ordförande i valberedningen för en tid av två år,
  b) val av två övriga ledamöter i valberedningen för en tid av två år,
 17. antagande av officiellt kungörelseorgan.
 18. avslutning och avtackning

 

Uppdaterad: 15 JAN 2020 14:12 Skribent: Frida Linderoth Hedström
E-post: Adressen Gömd

Svenska Sportdykarförbundet
Skansbrogatan 7, 118 60 Stockholm

Box 11016, 100 61 Stockholm
Telefon 08-699 65 15
E-post This is a mailto link
Organisations nr 802003-1723
Bankgiro 393-7836


Postadress:
Svenska Sportdykarförbundet
Posta digitalt via This is a mailto link / Fakturor skickas till This is a mailto link
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996515
E-post: This is a mailto link

Se all info



forossalla 240x240.jpg

Vaccinera klubben.png

dykarna140px