Hoppa till sidans innehåll

Vrakfototävling 2013


I samarbete med föreningen P2 - svenskt vrakskydd arrangerar UV-fotokommittén en fototävling på temat vrak.

 

Tävlingen är en inskickstävling där varje tävlande får skicka in upp till tre bilder. Bilderna bedöms och poängsätts av en hemlig jury enligt samma principer som i SM i UV-foto.

 

Resultatet presenteras på det vrakfotoseminarium som P2 arrangerar senare i höst. Där kommer även publikens favoritbild väljas ut bland dom fem bäst placerade bilderna.

Mer information om vrakfotoseminariet hittar man på P2's hemsida.

 

Tävlingsregler:
 
Varje fotograf får delta med maximalt tre bilder. Det är den enskilda bilden som vinner pris, inte den sammanlagda bedömningen av en fotografs bilder.
 
Bilderna ska vara tagna helt eller delvis under vattnet, under sådana förhållanden att det krävs en vattenskyddad kamera för undervattensbruk. Fotografen ska själv ha befunnit sig i vattnet vid fotoögonblicket.
Bilder där det är uppenbart att det marina livet eller den marina miljön har manipulerats eller störts diskvalificeras. Vi är måna om att alla bilder är tagna med största hänsyn till så väl ekosystem som marinarkeologiska miljöer.
 
Du måste ange var varje bild är tagen (minst land och namn på hav eller vattendrag, gärna även tidpunkt, dvs månad och år, samt namn på vraket, om namnet är känt .)
 
Det är tillåtet att beskära och rotera bilder. Det är också tillåtet att justera hela bilden avseende vitbalans, nivåer, kontrast och liknande globala inställningar.
 
Det är tillåtet att retuschera bilden för att avlägsna punktformig backscatter (rensa upp).
 
Det är i övrigt INTE tillåtet att manipulera bildinnehållet i avgränsade delar av bilden, i form av att klona bort eller klona in motivdelar, skärpa, softa, färgmanipulera eller lägga in gradienter i del av bild.
 
Bilder som är så långt som möjligt ”direkt ur kameran” ska eftersträvas.
 
Deltagare intygar i och med inskickandet av tävlingsbidrag att
1) de har tagit bilderna själv och är upphovsrättsinnehavaren av bilden, samt
2) de ger Protect & Preserve – Svenskt Vrakskydd och det marinarkeologiska forskningsinstitutet MARIS rätten att publicera bilderna på sin webbplats i samband med redovisning av resultatet. (Eventuellt övrigt utnyttjande av inskickade bilder sker ej utan separat överenskommelse med fotografen/copyright-innehavaren)
Vi tar endast emot bilder i digitalt format. Om du vill tävla med en analog bild så måste du själv ombesörja inscanning och sedan skicka in den digitala kopian. Bilder ska levereras i originalupplösning. Vi önskar få bilderna som JPEG-bilder i färgrymden sRGB. (Om detta är obegripligt eller du saknar möjlighet att göra detta, så skicka i det format du kan.) Spara bilderna med hög kvalitet i JPEG-komprimeringen (ca 80% i Photoshop) men försök att hålla filstorleken under 3 MB per bild.
 
Bifoga en fil med dina  kontaktuppgifter (fullständigt namn, adress, telefonnummer, e-postadress) samt en förteckning över dina tävlingsbilder, där det framgår när och var bilderna är tagna. Maila bidraget till This is a mailto link senast kl 23:59 tisdag den 5:e november. För att undvika problem med för stora mail rekommenderas tjänsten https://www.wetransfer.com.

Som alternativ kan du även bränna en CD eller DVD och skicka den per post till tävlingssekreteraren på adress:
Dennis Malmström
Mårdtorpsgatan 7
584 32 Linköping
 
Skicka i så fall så att försändelsen kommer fram senast måndag 2013-11-04 och skicka även e-post till This is a mailto link och meddela att du postat en skiva.


Mottagning av tävlingsbidrag bekräftas via epost (sista veckan före sista inlämningsdag är tävlingssekreteraren bortrest och kommer troligtvis inte att kunna bekräfta mottagning).


Tävlingen kommer att bedömas av tre oberoende tävlingsdomare med stor erfarenhet av undervattensfotografi. Domarna kommer att bedöma bilderna utan kännedom om vem som tagit bilderna. Vid bedömning kommer hänsyn att tas till teknisk kvalitet (1-5 p), komposition (1-5 p) och innehåll/budskap (1-10 p). Alla som skickat in bilder får återkoppling på bedömningen. Domarnas beslut kan inte överklagas.
 
Tävlingsresultatet kommer att presenteras på Vrakfotoseminariet och på www.vrakskydd.se . I samband med detta presenteras även domarna. Vinnarna informeras även personligen via e-post.
 
För ytterligare frågor kring tävlingen, kontakta tävlingssekreteraren via e-post This is a mailto link

Uppdaterad: 26 SEP 2013 22:00 Skribent: Dennis Malmström

Svenska Sportdykarförbundet
Skansbrogatan 7, 118 60 Stockholm

Box 11016, 100 61 Stockholm
Telefon 08-699 65 15
E-post This is a mailto link
Organisations nr 802003-1723
Bankgiro 393-7836


Postadress:
Svenska Sportdykarförbundet
Posta digitalt via This is a mailto link / Fakturor skickas till This is a mailto link / Fysisk post till Barlastgatan 3
593 31 Västervik

Kontakt:
Tel: 086996515
E-post: This is a mailto link

Se all infoforossalla 240x240.jpg

Vaccinera klubben.png

dykarna140px