Hem / Om SSDF / Projekten / Skräpdykarna - Sveriges ögo... / Fototävling Månadens bild

Fototävling Månadens bild

 
Regler för fototävling, Månadens Bild. 


Syftet med fototävlingen är att SSDF önskar belysa problematiken med marint skräp och att göra skräpet som normalt inte syns synligt för alla!

Tävlingen arrangeras i samverkan mellan SSDF:s projekt Skräpdykarna - Sveriges ögon under ytan och SSDF:s UV-Fotokommitté.

Foto: Peter Kempi, Kuppen, Gotland

Tävlingsregler:

 • Tävlande ska vara medlem i SSDF-ansluten förening.
 • Skräpet ska finnas/funnits under eller i ytan, dvs skräp i vatten.
 • Skräp får ej placeras ut.
 • Bilden ska innehålla skräp, som är i vatten eller upptaget från vatten, samt minst ett av följande motiv: 
  • Vatten 
  • Människor 
  • Djur 
  • Växter
 • Om människor finns på bilden ska fotografen förvissa sig om samtycke till publicering.
 • Bilden ska läggas upp på Instagram på @ogonunderytan  
 • Bilden ska vara tagen under senaste året. Bilden behöver inte vara tagen under ett skräpdyksevent. 
 • Bilden får redigeras fritt. Det är inte tillåtet att klippa in föremål i bilden. Det är tillåtet att klippa ihop bilder,  exempelvis med syftet “före - efter” - motiv. 

Andra instruktioner:

 • Ta alltid om möjligt med skräpet och återvinn/lägg i soptunna.
 • Rapportera skråpet i vår app Skräpdyk.

Bedömningskriterierna är framför allt att bilden ska:

 • Framhäva problemet med marint skräp.
 • Skapa medvetenhet genom att visualisera skräp som normalt inte uppmärksammas av andra än dykare och fridykare.
 • Visa på att vi kan göra skillnad för undervattensmiljön.  

Jury är projektledarna Annikki Wahlöö och Peter Kempi.

Urval och publicering av Månadens bild

Varje månad kommer “månadens bild” att publiceras med namn på fotograf och fotografens förening. Bilden väljs ut bland de bilder som publicerats på Instagramsidan under innevarande månad.

Publicering sker på SSDF:s instagram @ogonunderytan , SSDF:s facebook, SSDF:s hemsida samt SSDF:s Instagram @sportdykarforbundet 
Fotografen kommer också att föräras ett diplom för “Månadens Bild - Skräpdykarna - Sveriges ögon under ytan”. 

Lycka till!

Postadress:
Svenska Sportdykarförbundet
Posta digitalt via This is a mailto link / Fakturor skickas till This is a mailto link / Fysisk post till Barlastgatan 3
593 31 Västervik


Kontakt:
Tel: 086996515
E-post: This is a mailto link
E-post dataskydd: This is a mailto link
Se all info