Hem / Om SSDF / Projekten / Skräpdykarna - Sveriges ögon under ytan

Skräpdykarna - Sveriges ögon under ytan

Skräpdykarna - Sveriges ögon under ytan är ett projekt för alla Sveriges föreningar i SSDF som vi kan genomföra tack vare stöd från Postkodstiftelsen. Vi samverkar också med stiftelsen Håll Sverige Rent. Projektet pågår under 2021 och 2022.

Marint skräp är ett av våra snabbast växande miljöproblem. Det mesta av skräpet är plast och plastproduktionen har ökat enormt sedan 1950-talet när den introducerades. Det uppskattas att det finns 150 miljoner ton plast i haven idag1 och att 5–13 ton plast tillförs varje år2. Plast som bryts ner till mindre fragment och i förlängningen blir mikroplast som kanske aldrig försvinner. Forskning visar att över 800 marina arter påverkas negativt av marint skräp då de kan missta skräpet för mat, trassla in sig i skräpet, falla offer för spökfiske. Spridning av arter som transporteras med flytande skräp kan också ha en negativ miljöpåverkan och i värsta fall förändra hela ekosystem.3 Det bedöms att det år 2050 kan finnas mer plast än fisk i havenoch att 99 % av alla sjöfåglar kommer att någon gång ha ätit plast5 – om vi låter utvecklingen fortsätta som idag.

Många föreningar och dykare är redan idag engagerade för den marina miljön och projektets mål är bland annat att öka engagemanget ytterligare. Detta projektet har som största fokus det marina skräpet under ytan, dvs inte skräp på land eller strand. Det finns många olika projekt för strandstädning och vi uppmuntrar att fortsätta delta i dessa och att kanske genomföra dem samtidigt! Börja redan nu planera in för skräpdyk under 2021 och 2022. Det kan bli ett utmärkt tillfälle att visa upp dykning och allt gott vi gör till allmänheten!

Primära målgruppen för projektet är föreningar, dykare (sportdykare och fridykare), instruktörer och föreningsstyrelser.

Svenska Sportdykarförbundet vill verka för att synliggöra problemet med marint skräp och öka kunskap om dess negativa konsekvenser hos svenska dykare och allmänheten i stort.
Projektet vill skapa beteendeförändringar som leder till minskad nedskräpning samtidigt som bottnar i sjöar och hav rensas från skräp. I projektet ingår aktiviteter så som publika skräpdyk, livsstilsdykning och fotodokumentation, utbildning för dykinstruktörer, rapportering av skräpfynd och fotoutställningar.

Projektet kommer framför allt att fokusera på möjligheter att samla, visa upp samt registrera skräp som tagits upp från bottnen eller från vattnet. Projektet hjälper till med stöd för planering i form av olika typer av information och material, utbildning, synliggörande av skräp via sociala media och information till allmänhet. Projektet ger inte ekonomiskt stöd till föreningen utan stödet blir i form av startmaterial, publicering och verktyg för registrering.

Intresserade föreningar (föreningsstyrelse eller av styrelsen utsedd ansvarig) hör av sig till projektledarna (se kontakt nedan) gällande verktygslåda m.m. Mer info om när, var och hur kommer löpande att informeras på hemsida, facebook och instagram.

Några prelimininära hållpunkter under projektets gång (dessa kan kompletteras och förändras efter hand)

2021

Mars: 

 • Enkät till föreningsmedlemmar om projektet och marint skräp.
 • Information till föreningsstyrelser om projektet.

April:

 • Framtagande av verktygslåda

Maj:

 • Start av SSDF Instagramkonto för visualisering av marint skräp.

Juni:

 • Start av SSDF app för registrering av skräp, görs i samarbete med Håll Sverige Rent för att få mer samlad statistik för marint skräp.
 • Utskick av verktygslåda till intresserade föreningar (första utskick).
 • Skräpdyk i föreningar (görs under hela året 2021 och 2022).
 • Start av fototävling Månadens bild på Instagram (tävlingsregler publiceras på hemsidan, öppet för alla dykare).
 • Utskick av verktygslåda efter behov och möjlighet till förening.

Juli-Dec: 

 • Fortsatt skräpdykande i föreningar efter behov och möjlighet.
 • Fortsatt rapportering av insamlade fynd.
 • Fortsatt pågående fototävling Månadens bild.

2022

Jan:

 • Start utbildningsportal (e-learning) för instruktörer.

Mars:

 • Deltagande på Dykmässan (vi håller tummarna att det är möjligt att genomföra)
 • Eventuellt utskick av verktygslåda till föreningar som ännu inte startat.

April - Okt:

 • Fortsatt skräpdykande i föreningar efter behov och möjlighet.
 • Fortsatt rapportering av insamlade fynd.
 • Fortsatt pågående fototävling Månadens bild.
 • Fototävling inskicksbilder med proffesionell jury. Bidrag och vinnare kommer att publiceras på utställning/utställningar (Plats/platser änuu inte klara).

Nov - Dec:

 • Uppföljning, utvärdering och rapportering av projektets resultat.

Kontakta projektledarna Annikki Wahlöö och/eller Peter Kempi för mer information.

Här finner ni en kortare presentation att använda inom föreningen för att informera om projektet.

-----------------------------------------------------------------------------

1 Ocean Conservancy and McKinsey Centre for Business and Environment, Stemming the Tide: Land-based strategies for a plastic-free ocean (2015).
2 Eunomia Research & Consulting Ltd. (2016) Study to Support the Development of Measures to Combat a Range of Marineitter Sources, Report for DG Environment of the European Commission.
3 Ocean Conservancy and McKinsey Centre for Business and Environment (2015). Stemming the Tide: Land-based strategies for a plastic-free ocean.
4 Wilson, C., Van Såbiller, E., & Hårdaste, B. D. (2015). Threat of plastic pollution to seabirds is global, pervasive, and increasing. Proceedings of the National Academy of Sciences, 112(38), 11899-1904.
5 Marine Debris: Understanding, Preventing and Mitigating the Significant Adverse Impacts on Marine and Coastal Biodiversity (2016). Technical Series No.83. Secretariat of the Convention on Biological Diversity, Montreal, 78 pages.

Postadress:
Svenska Sportdykarförbundet
Posta digitalt via This is a mailto link / Fakturor skickas till This is a mailto link / Fysisk post till Barlastgatan 3
593 31 Västervik


Kontakt:
Tel: 086996515
E-post: This is a mailto link
E-post dataskydd: This is a mailto link
Se all info