EUF

EUF

European Underwater Federation är en organisation som bildades för att ta tillvara dykarnas intressen gentemot EU. Organisationen inbjöd alla organisationer inom EUs sfär, ideella och kommersiella, att delta i detta unika samarbete. Upprinnelsen till EUF var ett förslag till EU-beslut som gällde regler för sportdykare och var skrivet av professionella dykare som arbetade på oljeborrplattformar. Förslaget innebar kraftiga och orealistiska begränsningar för utövande av den rekreationsdykning som vi sysslar med. I och med att vi hävdade att förslaget saknade förankring fick vi EU att uppskjuta beslutet och kunde sedan påverka diskussionen i en mer realistisk riktning.

EU är organiserad i ett antal direktorat (DG) som hanterar olika frågor. Idrotten ryms inom flera DGn, så vi har haft kontakter inom dessa. Inledningsvis satsade vi vårt engagemang i att lära känna EU och dess alla DG som vi var berörda av. Då en av våra aktiva medlemmar bor i Belgien har han svarat för kontakterna med DG 10 där sportdykning som idrott inryms.

Vi har med hans hjälp fått värdefull information om regler, krav och utveckling inom EUs organisationen.

Frågor som vi prioriterar är säkerhet, sport och utbildning. Vi stöder det arbete som förekommer inom CEN, ett organ som arbetar med standardiseringsfrågor.

EUF utfärdar inga certifikat. EUF arrangerar inte heller några tävlingar.

Genom att visa att vi representerar alla dykarna inom EUs sfär vill vi påverka EU-politikerna att lyssna på oss inför viktiga beslut som vi dykare omfattas av.

I början var det förbund anslutna till CMAS som deltog i de två årliga sammankomsterna. Senare har de kommersiella organisationerna också kommit in i EUF gemenskapen.

Möten hålls två gånger per år på skilda platser i Europa

Postadress:
Svenska Sportdykarförbundet
Posta digitalt via This is a mailto link / Fakturor skickas till This is a mailto link / Fysisk post till Barlastgatan 3
593 31 Västervik


Kontakt:
Tel: 086996515
E-post: This is a mailto link
E-post dataskydd: This is a mailto link
Se all info