Om SSDF


Svenska Sportdykarförbundet (SSDF) bildades redan 1958 och har sedan dess växt till en stor organisation inom svensk idrott. SSDF ingår som ett specialförbund inom Sveriges Riksidrottsförbund (RF) och är Sveriges enda icke-kommersiella medlemsorganisation för sportdykare. SSDF består idag av ca 8 000 medlemmar i ca 170 lokala föreningar.

Internationellt är SSDF dessutom anslutet till CMAS (Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques), en världsomspännande organisation för sportdykare, med 98 medlemsländer och 10 miljoner dykare från hela världen. Därtill har SSDF ett starkt samarbete med sportdykarförbunden i de andra nordiska länderna - inte minst när det gäller internationella frågor.

SSDF:s viktigaste uppgift är givetvis att på bästa sätt tillvarata medlemmarnas intressen. Det innebär bland annat att utveckla utbildning och säkerhet så långt som möjligt.

SSDF stimulerar ledarutbildning och arbetar för att bredda både motions- och tävlingsidrott, barn- och ungdomsverksamhet samt jämställd idrott (andelen kvinnor/flickor i förbundet ökar, även om män/pojkar utgör största andelen).

Precis som andra idrottsorganisationer utför många medlemmar ett omfattande ideellt arbete på sin fritid. En så stor organisation kräver dock en dagligen fungerande administration. Förbundet har därför ett kansli med idag tre anställda.

Det nationella förbundet samordnar och håller kontakten med klubbar och enskilda medlemmar samt distribuerar information och rapporter. Som medlem i en SSDF-klubb erhåller medlemmen också information genom medlemstidningen Sportdykaren(utkommer 5 ggr/år) och genom förbundets hemsida på internet.

 

Vision och mål

 
Vision

 • Svenska Sportdykarförbundet skall vara det naturliga valet för alla som är intresserade av sportdykning.
 • Våra medlemmar och föreningar skall känna aktivt stöd, säkerhet och professionalism i Svenska Sportdykarförbundet.

Mål

 • SSDF skall ha attraktiva utbildningar.
 • SSDF skall ha fler aktiva instruktörer.
 • Det ska vara enkelt och kul att driva en förening inom SSDF.
 • SSDFs varumärke och verksamhet skall förekomma och i alla
  sammanhang där vi bör synas.
 • SSDF ska erbjuda medlemmarna ett gediget utbud av 
  fördelar och tjänster som gör det attraktivt att vara medlem.
 • SSDF skall öka bredden på ungdoms och 
  tävlingsverksamheten.

Våra viktigaste målgrupper (ej i prioritetsordning)

 • Ungdomar.
 • Instruktörer, funktionärer och ledare.
 • Föreningar.


SSDFs stadgar

Svenska Sportdykarförbundet

Bildad 1958-04-09
SF-nummer SF49
Postadress Posta digitalt via This is a mailto link / Fakturor skickas till This is a mailto link / Fysisk post till Barlastgatan 3
593 31 Västervik
Öppet 9-12
Kontorstid Måndag-torsdag
Telefon 086996515
E-post This is a mailto link
Faktura e-post inbox.lev.72888@arki...
E-post dataskydd This is a mailto link
Hemsida https://www.ssdf.se
Bankgiro 393-7836
Organisationsnummer 802003-1723