Hoppa till sidans innehåll

Rekommendationer vid fri- och sportdykning för att minska risker

24 APR 2020 16:58
Till fridykare, dykare, instruktörer och föreningar i SSDF gällande COVID-19 och aktiviteter
 • Skapad: 24 APR 2020 16:58

Först hoppas vi i SSDF att allt är väl med er, era familjer, anhöriga och vänner och att ni drabbas så skonsamt som möjligt under denna minst sagt extraordinära situation i samhället.

 

Inget kan tas för givet under den rådande situationen. IVA-kunnig personal från tryckkammaren kan vara upptagen med andra uppgifter, som i sin tur kan förlänga tiden till behandlingen för en drabbad dykare. Just nu har personalen på exempelvis Östra sjukhuset ropat efter hänsyn. Vi ska naturligtvis lyssna på deras oro och samtidigt ska vi planera verksamheten efter de rekommendationer som finns. Därför är det viktigt att föreningar, dykcenter anslutna till SSDF och enskilda dykare förstår och tar hänsyn till de rekommendationer vi anger. Då visar vi att sjukvårdspersonal, organisation och enskilda dykare tillsammans verkar för att minska belastningen på sjukvården och minskar risker samtidigt som vi kan utöva sport- och fridykning.

 

SSDF får många frågor om hur man ska hantera verksamhet, utbildning m.m. inom sina föreningar och dykcenter anslutna till CMAS och SSDF i nuvarande situation. Därför ber vi er att noga följa uppdateringarna i nyhetsflödet på ssdf.se

 

SSDF har tagit del av skrivelser från EUBS-ECHM 26/3 2020, Östra sjukhusets tryckkammarpersonal 25/3 och 22/4, CMAS 10/3, 16/3, 23/3 och 25/3 samt rekommendationer från DAN. SSDF har även haft informationsutbyte med PADI Nordic.

 

SSDF följer de riktlinjer och rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten och de bestämmelser som kommer från regeringen.

 

Det innebär att om Folkhälsomyndigheten eller regeringen avråder eller förbjuder verksamhet inom vårt område så kommer vi att följa det. Fram till dags datum har inte ett sådant direktiv kommit utan snarare att uppmuntra friskvård men med tydliga begränsningar i närhet, antal utövare och hygienrekommendationer för att begränsa och hindra smittspridning. De senaste rekommendationerna för idrottslig verksamhet uppdaterades 16/4 och ni finner dem här.  På Folkhälsomyndighetens hemsida kan man även ta hjälp av deras riskbedömningsverktyg. Den finner ni här

 

Samtidigt är det viktigt att veta att detta är ett extraordinärt läge i samhället och vi kan inte var opåverkade av det. Därför ber vi er alla att när ni utövar undervattensaktiviteter följa riktlinjerna och samtidigt vara mer vak- och varsamma. Om/när ni planerar verksamhet (utbildning, utfärd, träning), planera då dem efter att minska risker. Detta för att inte belasta den redan coronabelastade sjukvården med dykerirelaterade skador i onödan. Myndigheterna är tydliga med att det inte är läge att slappna av utan att vi ska hålla en tydlig linje. Därför behöver vi inom SSDF ännu mer uppmana till minskat riskbeteende.

 

Ni minskar riskerna genom att bland annat:

 

 • Dyk bara om du är frisk
 • Tänk på att handdukar, vattenflaskor, fika kan förmedla smitta
 • Använd enbart egen utrustning som används i ansikte och mun
 • Planera era dyk noggrant och följ planen. Avbryt dyk innan något kan utvecklas till risk för olycka.
 • Minska det maximala djupet
 • Dyk inte på gränser, varken planerade eller gränser för eget kunnande
 • Undvik mer avancerade övningar just nu
 • Genomför inga övningar med gasdelning/växelandning med snorkel just nu om man inte byter tillbaka till sin egen.
 • Om du känner dig osäker så skjut upp resterande utbildningsmoment till läget klarnat
 • Är ni sportdykare ska ni ha syrgas tillhands
 • Tänk på sjukvårdens belastning när ni planerar för sjukvårdstransport i er säkerhetsplanering inför dyk

 

I mångt och mycket gör vi redan det mesta av ovan sedan tidigare när vi planerar sport- eller fridykning, men i det nuvarande läget poängterar vi detta och lägger till hur vi kan minska smittspridning.

 

Ni som bedriver utbildning har sedan tidigare i detta nyhetsflöde fått rekommendationer gällande utbildning 2020-03-14 och HLR-utbildning 2020-04-07. Fortsätt att följa dem tillsammans med rekommendationerna ovan. Diskutera även med deltagarna hur man gör om man behöver/vill skjuta på övningar/moment till framtiden.

 

För er som går kurs just nu vill vi rekommendera en dialog med era instruktörer så att ni känner er trygga i er utbildningssituation. Ni kan även ta del av ovan rekommendationer för utbildning. Se till att ni är friska i samband med kurs och behöver ni skjuta upp kursmoment så samråd med instruktören.

 

Föreningar som är villrådiga vill vi uppmuntra att ta del av de nyheter vi publicerar här och på vår hemsida ssdf.se. Ni beslutar naturligtvis över er verksamhet och följer ni våra rekommendationer stöttar vi er fullt ut. Ni kan naturligtvis besluta om hårdare restriktioner lokalt om ni önskar, exempelvis stänga verksamhet. Vi vill betona att vi ser våra rekommendationer som en miniminivå.

 

Mats Gunnarsson, ordförande Tekniska kommittén SSDF

Peter Kempi, utbildningschef SSDF

Georgios Sidiras, förbundsläkare SSDF

Hans Örnhagen, hedersdoktor SSDF

Skribent: Peter Kempi
E-post: Adressen Gömd


Postadress:
Svenska Sportdykarförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996515
E-post: This is a mailto link

Se all infoforossalla 240x240.jpg

Vaccinera klubben.png

dykarna140px