Hem / Info / Projekten / Jämställdhet & Trygg Idrott

Jämställdhet & Trygg Idrott

Här infomeras om två av SSDF:s pågående projekt "Individ och värdegrund" och "Jämställda på djupet" vilka är genom Riksidrottsförbundet. Dessa projekt är i linje med utvecklingsarbetet Strategi2025 (strategi2025.se) och mer specifikt “Trygg idrott” och “Jämställdhet”.   

Jämställdhetsprojektet heter “Jämställda under ytan”: Jämställdhet inom dyksporten är en fråga om demokrati, resurser och intressen. SSDF vill att kvinnor och män ska ha samma makt att forma aktiviteter och sitt deltagande i föreningslivet. Såväl forskning som människors enskilda erfarenheter talar för att jämställdhet främjar utvecklingen både för organisationer och individer.  

Trygg Idrott projektet heter “Individ & Värdegrund”: En trygg idrott är en idrott fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. En idrott där alla känner sig välkomna och delaktiga och får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar. Vi önskar givetvis att medlemmar i Sportdykarförbundet beskriver dyksporten på detta sätt, men vi är också medvetna om att det finns risk om att så inte är fallet.  

Startdatum 2020-01-01
Slutdatum 2021-12-31

Vi som är projektledare är Peter Kempi, Annikki Wahlöö och Frida Linderoth Hedström. Kontakta någon av oss om du har några frågor eller vill prata mer om projekten

Vi hoppas att dom här två projekt ska kunna utveckla vår idrottsrörelse till det bättre. Dom här projekten riktar sig till samtliga aktiva inom Sportdykarförbundet och vi hoppas kunna skapa en strukturell förändring om vem som har en naturlig plats i förbundet samt skapa bättre struktur på hur vi ombesörjer våra aktiva utövares rätt till trygg idrott.  

Slutligen ska vi ta fram verktyg och redskap som kan vara till hjälp för att alla föreningar ska kunna fortsätta att verka för trygg idrott och driva jämställdhetsarbete i sin ordinarie verksamhet, och att man förstår vilka fördelar det medför. 

image02bgd.png

För att kunna genomföra dom här projekten behöver föreningarna vara inkluderade. Det är i föreningarna som dykverksamheten äger rum och då vill vi såklart att ni är med på resan för att ta fram verktygen. Förhoppningen var att kunna göra besök hos er för att få en bättre inblick och förståelse om vad ni behöver för att bli ändå bättre. Pga. Corona har vi behövt ställa om, men vi ställer såklart inte in. Därför har vi tänkt oss ett digitalt föreningsbesök där ni under tre timmar bjuds in till givande diskussioner och erfarenhetsutbyte med oss och andra föreningar. Det är oviktigt vilken roll du har i föreningen eller hur länge du varit med, alla är välkomna att delta. Besöken är en viktig del i projekten för att vi i framtiden ska vara ett välkomnande, modernt och öppet förbund, något vi kan bara bli tillsammans. 

När: 21/4 kl 18-21.
Var: Teams. Möteslänk delges efter anmälan, så var noga med att ange rätt e-postadress.

Deltagande sker via dator med fungerade mikrofon och kamera. Anmäl dig nedan senast 18 april. 

Postadress:
Svenska Sportdykarförbundet
Posta Digitalt
110 01 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996515
E-post: This is a mailto link
E-post dataskydd: This is a mailto link
Se all info