Hoppa till sidans innehåll

Kvalgränser för svenska landslaget i poolfridykning


Godkänt av TFK 2022-05-10

ladda ner pdf här.


Introduktion

I detta dokument beskrivs de nya antagningsreglerna för landslaget i poolfridykning samt hur fördelning av ekonomiskt stöd från RF kommer att ske. Dessa regler kommer tas i bruk inför VM 2023. TFK förbehåller sig rätten att göra justeringar. Detta dokument gäller endast för poolfridykning. Nya antagningskriterier för landslaget i djupfridykning kommer presenteras senare under 2022.


Vision

Riksidrottsförbundet premierar verksamhetsstöd till elitidrott för sportförbund som som får medalj, placering 4-8 samt placering 9-16 på internationella mästerskap, där de förstnämnda väger tyngst.1 Fler medaljer kan i sin tur leda till större bidrag från RF i framtiden, och blir en positiv feedbackloop. Det ekonomiska bidraget ska delas ut till atleter i proportion mot deras chans att vinna en medalj på VM.

TFKs vision: “Det ekonomiska bidraget som TFK delar ut till atleter leder till svenska medaljer och topplaceringar på VM.”


Rankingsystem

För att skapa en köns- och disciplin-neutral rankinglista som premierar de som har möjlighet att vinna en medalj på VM, så används ett genomsnitt av bronsresultaten2 från de tre

senaste VM-tävlingarna för respektive disciplin och kön som bas, se tabell 1-2. Dessa tabeller kommer att uppdateras med nya resultat varje år.


Tabell 1. Genomsnittlig nivå för bronsmedalj de senaste tre AIDA- och CMAS-världsmästerskapen i pool (motsvarar alltså 100% i respektive kategori), (m för DYN, DYNB, DNF, mm:ss för STA)

Kön

DYN

DYNB

DNF

STA

Kvinnor

215

209

161

06:45

Män

271

250

203

08:39

1

https://www.rf.se/contentassets/0b14dbe4e7534130bfd4c322d3df87b1/nya-ekonomiska-stodformer-el itidrottsstod.pdf
2 Då RF premierar medaljer används bronsnivån som index.

Tabell 2. Genomsnittlig nivå för bronsmedalj de senaste tre världsmästerskapen (endast CMAS) i pool (motsvarar alltså 100% i respektive kategori), (mm:ss).*

Kön

Speed

8x50

16x50

Kvinnor

00:39

04:58

13:34

Män

00:33

04:04

11:04

*Notera att för för grenarna där man ska simma på så kort tid som möjligt så sätts bronsmedaljsiffran i täljaren när man beräknar en atlets procentuella prestation i en gren, istället för nämnaren som man gör i grenar där man ska simma så lång sträcka som möjligt eller hålla andan så länge som möjligt.


Utifrån dessa värden kan då varje atlets bästa resultat inom kvalfönstrets tid omvandlas till procent av bronsresultaten. Denna procent går sedan in i den svenska rankinglistan för pool och kan innefatta värden som är större än 100% (ifall en atlet har presterat bättre än bronsmedaljnivån i en gren). Denna lista blir alltså köns- och disciplinneutral och visar vilka atleter som har presterat närmast VM-medaljnivån, se tabell 3. På apnearanking kan man även se exmepel på hur listan skulle kunna se ut för poolatleterna utifrån resultat mellan den 11 juni 2020 och den 10 mars 2022: http://valle.no-ip.org/apnearanking.se/poolwm2022new.php


A- och B-nivå

Rankinglistan delas in i A-nivå och B-nivå, se tabell 3. Gränsen för uppnå A-nivån är att ha ett rankingresultat som är 90% eller högre. B-nivån räknas mellan 80-89,9%. Dessa nivåer kommer användas vid uttagning till landslaget samt vid fördelning av bidrag.
A ≥90%

Dessa atleter har goda chanser till topp-10 placeringar och kan även ta hem en medalj med målmedveten träning.
B 80-89,9%
Målmedveten träning kan leda till topp-10 placering och VM-erfarenhet. Kan leda till medaljer på längre sikt.

Tabell 3. Exempel på hur rankinglista för pool kan se ut.

#

%

Resultat

Gren

Namn

Nivå

1

106

9:08

STA

Rami Bladlav

A

2

96

6:27

STA

Li Karlsen

A

3

94

8:06

STA

Valdemar Karlsson

A

4

93

6:16

STA

Jeanette Molnar

A

5

93

188

DNF

Oskar Särnholm

A

6

89

6:02

STA

Paula Johnsson

B

7

86

5:49

STA

Fiammetta Scalfati

B

8

86

185

DYN

Alexandra Owen

B

9

86

7:25

STA

David Spreitz Elings

B

10

82

204

DYNB

Henrik Johansson

B


Landslaget

Atleterna som erbjuds en plats i det svenska landslaget för poolfridykning väljs ut ur rankinglistan. Alla atleter på A-nivå är garanterade en plats i landslaget. Finns det platser över tilldelas dem till de bästa atleterna på B-nivå, dock är maxantalet för pool 10 atleter. Är det exceptionellt många duktiga atleter på A-nivå så kan alltså landslaget bestå av fler än 10 atleter.


Kvalfönster

Kvalfönstret är öppet 11-2 månader innan VMs första tävlingsdag, det betyder att du kan kvala in med dina resultat 11 månader innan, fram till två månader före nästa VM (förutsatt att VM inte flyttas på grund av omvärldshändelser). TFK informerar om vilket VM (CMAS/AIDA) som ska prioriteras för året.


Ekonomiskt bidrag

Av det totala ekonomiska bidraget som tilldelas från SSDF så går 70% till poollandslaget och 30% till djuplandslaget. Anledningen till detta är att vi i närtid ser större chanser att Sverige tar medaljer i poolfridykning. Denna fördelning kan komma att revideras från år till år om förutsättningarna att ta medaljer i pool respektive djup ändras. Varje år räknas ett maxbelopp ut, som maximalt ska täcka kostnaden för resa, logi och anmälningsavgift till tävlingen. Det ekonomiska bidraget kommer att tilldelas A-laget upp till denna maxnivå. Finns det pengar kvar därutöver så fördelas dem jämt till eventuella resterande atleter i B-laget. Bidraget, upp till maxbeloppet, ska endast gå till, i följande ordning: - anmälningsavgift, boende samt resa.

Bidraget kan komma att utbetalas i efterhand som utgifterna redovisas. I största möjliga mån tar förbundet de kostnader som går direkt, till exempel anmälningsavgiften.


Exempel:

För att konkretisera det nya systemet så gör vi ett exempel som utgår från resultaten i rankinglistan för pool. VM 2022 kommer hållas i Burgas, och kostnader för resa, boende och anmälningsavgift uppskattas till 11000 kr, och detta blir alltså maxbeloppet. 5 atleter har kvalat in på A-nivå, och det innebär att ytterligare 5 atleter får B-nivån får vara med i landslaget och ta del av eventuellt bidrag som blir över när A-atleter uppnått maxbeloppet. Poollandslaget kommer att tilldelas 70% av beloppet som TFK har att dela ut. I tabell 4 nedan ges ett exempel på hur pengarna fördelas om TFK får 50 000, 75 000 eller 100 000 kr från SSDF.

Tabell 4. Exempel på hur bidraget skulle fördelas vid olika belopp från SSDF.

Bidrag från SSDF

Bidrag till pool-landslaget

A-atlet

B-atlet

50000

35000

7000

0

75000

52500

10500

0

100000

70000

11000

3000

Uppdaterad: 13 MAJ 2019 12:41 Skribent: Piero Giobbi
E-post: Adressen Gömd

Svenska Sportdykarförbundet
Skansbrogatan 7, 118 60 Stockholm

Box 11016, 100 61 Stockholm
Telefon 08-699 65 15
E-post This is a mailto link
Organisations nr 802003-1723
Bankgiro 393-7836


Postadress:
Svenska Sportdykarförbundet
Posta digitalt via This is a mailto link / Fakturor skickas till This is a mailto link / Fysisk post till Barlastgatan 3
593 31 Västervik

Kontakt:
Tel: 086996515
E-post: This is a mailto link

Se all infoforossalla 240x240.jpg

Vaccinera klubben.png

dykarna140px