Hoppa till sidans innehåll

Instruktörsutbildningar


För dig som känner att du vill vidareutvecklas ytterligare och har en naturlig ledarförmåga kan vi erbjuda olika instruktörsutbildningar inom fridykning. Beroende på vad du vill göra och vilken typ av utbildningar du vill arrangera eller hålla i kan du utbilda dig i olika steg på samma sätt som för fridykarna.

Som SSDF fridykarinstruktör steg 1 kan du utbilda fridykare steg 1 samt brons-, silver- och gulddiplom i din förening.

Vanligtvis vill man gärna gå vidare efter ett tag och bli SSDF fridykarinstruktör steg 2. Du kan då kan certfiera alla fridykardiplom/-certifikat och även utbilda fler fridykarinstruktörer steg 1 i din förening, så att verksamheten mer eller mindre blir självgående.

För att uppnå sista och högsta steget; SSDF fridykarinstruktör steg 3, ska du ha erfarenhet av fridykarinstruktörsutbildningar och varit en aktiv ledare i din förening. Denna utbildning arrangeras på nationell nivå ungefär vartannat år. Som fridykarinstruktör steg 3 kan du få uppdrag av Fridykningskommittén. Du får även behörighet att utbilda fridykarinstruktörer steg 2 i klubbar runt om i landet.

Behöver du få tag på en fridykarinstruktör steg 3 kolla på kartan om det finns någon i din närhet och kontakta FK för att få kontaktinformationen.

 

Steg 3 inst i sverige

 

För att läsa om utbildningarna lite mer specifikt och för att ta reda på vad som gäller för behörighet osv se Normer & krav för fridykning här.

 

 

 

Information till Fridykarinstruktörer

I samband med utbildningar av fridykarinstruktörer den senaste tiden har det framkommit att det inte är en självklarhet för deltagarna vad det innebär att vara och agera fridykarinstruktör. En vanlig synpunkt i utvärderingarna är att deltagaren förväntade sig att lära sig mer om fridykning samt att få tips och råd på hur man blir en bättre fridykare. Det är INTE fokuset för instruktörsutbildningarna utan dessa bygger på att deltagaren har goda fridykningskunskaper sen innan och kan genomföra samtliga moment i fridykarcertifikaten (beroende på förkrav och instruktörsnivå) utan svårighet för att nu utbilda sig i hur man lär ut detta på bästa sätt (pedagogik) och hur man bemöter utövare i olika åldrar (anpassad utlärningsteknik) samt hur man lägger upp träningspass, teorilektioner och planerar fridykningsverksamheten i sin förening generellt.

Det är viktigt att man som instruktör i sin förening aktivt deltar i träningspassen och visar eleverna hur övningarna går till, simmar bredvid och möter upp sina elever men även föregår med gott exempel och tar sitt ansvar. Då det är många elever är det bra att använda sig av hjälpinstruktörer eller ledare på land som hjälper till att hålla ett vakande öga på deltagarna. Den trygghet som skapas kommer att uppskattas av både dig som instruktör och dina elever.

Som fridykarinstruktör får du en viss behörighet att utbilda och examinera fridykare men utöver detta finns det även en del förväntningar på dig som verksam utbildare från din förening och i den rollen du får där. För att veta vad som gäller för din instruktörsnivå, vad du får och inte får göra, kan du läsa i Normer och Krav. Var noga med att alltid titta i den senaste versionen och om du är osäker kolla på SSDFs hemsida under rubriken Fridykning där en uppdaterad version alltid finns tillgänglig att hämta.

Övriga förväntningar på dig som instruktör i din förening:

* Då du som är minderårig se till att myndig ledare finns på plats innan träningspasset inleds.

* Planera och hålla i lektioner, såväl teori- som praktikpass, i samband med träning.

* Kunna sammanställa teoriprov och teorimaterial utifrån det material du har att tillgå som instruktör.

* Kunna beställa eller se till så att utbildningsmaterial beställs i samband med utbildning av fridykare.

* Se till att säkerhetsnivån på träningen anpassas efter övningarnas svårighetsgrad för de elever som du tränar; se allmän och särskild uppsikt.

* Avbryta övningar som är farliga för utövaren.

* Avbryta träningen för elever som är förkylda, inte mår bra eller råkar ut för någon form av incident under träningspasset.

* Hjälpa eleverna att hitta och fylla i en dykrapport.

* Kunna prata med föräldrar och medlemmar för att ge vägledning när det gäller frågor kring fridykning, utrustning och din förening i allmänhet.

 

Fortbildning

För att vidareutvecklas som instruktör men även inspireras och få nya idéer att ta med till din förening kan du delta på aktiviteter som arrangeras av eller genom Fridykningskommittén eller välja att utbilda dig genom exempelvis SISU i ditt distrikt inom olika ämnesområden. I samband med dessa utbildningar finns det möjlighet att ansöka om bidrag då det i de flesta fall ses som verksamhetsutveckling eller ledarskapsutveckling. Kolla gärna med Idrottslyftsgruppen om det inte anges i inbjudan (oftast via SSDF) eller med ditt distrikt när det gäller lokala utbildningar.

Uppdaterad: 07 JUN 2016 17:49 Skribent: FK

Svenska Sportdykarförbundet
Skansbrogatan 7, 118 60 Stockholm

Box 11016, 100 61 Stockholm
Telefon 08-699 65 15
E-post This is a mailto link
Organisations nr 802003-1723
Bankgiro 393-7836


Postadress:
Svenska Sportdykarförbundet
Posta digitalt via This is a mailto link / Fakturor skickas till This is a mailto link / Fysisk post till Barlastgatan 3
593 31 Västervik

Kontakt:
Tel: 086996515
E-post: This is a mailto link

Se all infoforossalla 240x240.jpg

Vaccinera klubben.png

dykarna140px