Hoppa till sidans innehåll

Var med i beslutsprocessen

07 SEP 2019 13:03
För snart två år sedan höll jag och flera personer olika tal med anledning av förbundets 60-årsfirande. Ett av mina tal handlade om demokratins olika förtjänster, där det finns möjlighet att påverka verksamhetens inriktning.
  • Skapad: 07 SEP 2019 13:03

Jag hoppas och tror att flera medlemsföreningar inför tar tillfället i akt att skicka in motioner och även anmäla sig till förbundsmötet som går av stapeln i slutet på april 2020. Lite längre ned ger jag lite tips på hur en motion kan se ut och en kort sammanfattning av hur förbundets demokratiska process fungerar. 

 

På tal om demokrati och inflytande så är det inte sällan så att idéer som behåller formen även i tider när samhället förändras inte alls är så tokiga. Så är det med demokratitanken, som tjänat folkrörelsen och idrottsrörelsen väl under många decennier, ja i vissa fall över ett sekel. Inte sällan avvisas dock demokratin som vag, tunn och otillräcklig. Det sker ibland ilskna utspel där krav om en det ena, än det andra flaggas upp, vilket idrottsrörelsen klarar av att hantera då vi har både har en bredd och högt i tak i diverse sakfrågor, så länge det inte går till personangrepp eller liknande. De flesta av oss eftersträvar enhet före oenighet, men även då det uppstår målkonflikter och två skilda meningar måste slitas genom röstning. Det är enligt mig en viktig idrottslig och demokratisk maxim och vad vi med självklarhet också kan och ska förvänta oss av en demokratisk process. Begrepp som Fair Play är minst lika aktuella, där regler och krav finns till för att skapa förutsägbarhet och något rejält att hålla sig i. 

 

Jag behöver inte gilla dina val och du behöver inte gilla mina val, men så länge min eller din frihet inte inkräktar på din, min eller någon annans frihet, så får vi helt enkelt stå ut med att vi har olika ståndpunkter. Efter ett decennium i Svenska Sportdykarförbundets tjänst, dels som ledamot, vice förbundsordförande och förbundsordförande så har jag framförallt fastnat för helheten, vilket går att sammanfatta i "Vi är ett förbund", där det ryms flera olika idrottsgrenar med sprudlande aktivitet och en omfattande utbildningsverksamhet. Sedan 2012 har jag haft förtroendet att vara delegat vid Riksidrottsmötet (idrottsrörelsens egen riksdag) där vi 2015 i Helsingborg och 2017 i Karlstad, i total enighet fattade beslut om styrningen mot Strategi 2025. Målen sätter riktningen men anger ingen exakt hur verksamheten ska bedrivas för att nå dessa.

I verksamhetsinriktning för RF och SISU anges särskilda prioriterade områden som följs upp vid riksidrottsmötet vartannat år. På samma sätt så har vi inom SSDF att följa upp vår verksamhet mot olika mål. Vad som gör Strategi 2025 extra viktigt, är att vi tillsammans med samtliga andra specialidrottsförbund (SF) förbundit oss att vara delaktiga i att förverkliga målen. Ett viktigt område inom Strategi 2025 är att aktivt arbeta med och tydligt ta ställning för jämställdhet. Det önskade läget är att vi 2025 ska lyckats uppnå en jämställd idrott, där män och kvinnor har samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen. Ett av målen är att män och kvinnor i alla beslutande och rådgivande organ är representerade med minst 40%. 

 

Om jag redan nu sisådär ett halvår innan förbundsmötet 2020 ska förmedla ett råd till blivande förbundsstyrelse, så är det just att fånga upp helheten och låta kvarnarna mala långsamt med effektivt. Kanske kan också ett medskick vara att gå fram beslutsamt och eftertänksamt men med små mått och steg - att låta den ibland segdragna förankringsprocessen ha sin gång och faktiskt leverera nej, inte just nu - vara vägledande. Jag är medveten att det inte alltid är lätt att balansera över en helhet, i synnerhet när människor ofta i den bästa välmening sliter och drar i dig från alla håll och kanter. Det ideella ledarskapet har sina förtjänster men också sina svagheter, vilka kan bli väl så synliga i uppblossande konflikter eller vid yttre påtryckningar. 

Toleransen är ett fundament för det öppna och fria samtalet inom idrottsrörelsen och även om det kan vara trist att vänta, så sker diskussioner och debatter bäst i plenum - exempelvis vid speciella medlemsmöten, där föreningarna har möjlighet att skicka ombud. För SSDF:s del är det kommittéträffar och förbundsmötet som är dessa forum. Inför nästkommande förbundsmötet 2020, som äger rum i Sigtuna i Stockholms län i april så kommer vi fokusera en hel del tid på möjligheten att debattera kring de motioner som föreningarna lägger fram och de propositioner som förbundsstyrelsen lägger fram. Det är en grundlagd och väl förankrad rättighet att skriva motioner, så ta tillfället i akt och var med att påverka. 

 

                         Motionskurs på fyra minuter

En motion är ett förslag på en förändring i verksamheten. Det kan exempelvis vara ett införande eller borttagande av något. Det är Svenska Sportdykarförbundets medlemmar som kan inkomma med motioner, det vill säga röstberättigade föreningar som är medlemmar i förbundet.

När en förening skriver en motion är det på sätt och viss frukten av en demokratisk rättighet som beskrivs i SSDF:s stadgar. En motion till Svenska Sportdykarförbundet kan handla om i stort sett vad som helst som har anknytning till vår verksamhet. Enligt SSDF:s stadgar ska motioner vara förbundet tillhanda senast den den 31 december. Motioner föredras vid förbundsmötet med förbundsstyrelsens utlåtande. 

 

Tips för att skriva en motion som får slagkraft 

 

 

Rubrik
Skriv en tydlig rubrik som säger vad motionen handlar om. 

 

Introduktion
Beskriv bakgrunden till att motion behöver behandlas. Skriv kort, klart och koncist och dela med er av bakgrundsfakta, dels för att tydliggöra eventuella problem, dels för att underlätta för delegater som senare läser motionen och har att fatta beslutat om bifall eller avslag för motionen.

 

Motivering
Motivera varför det finns det ett behov för SSDF:s förbundsmöte att anta motionen. Diskutera målkonflikter och vilka eventuella hinder som kan uppstå.

 

Lösning
Föreslå en konkret lösning på en fråga och diskutera hur lösningen svarar mot behovet. Lämna förslag på eventuella förändringar i stadgar eller dylikt.

 

Förslag till beslut
Beskriv föreningens förslag till beslut, föreningens yrkande. Vad ska exakt beslutas enligt motionärens rekommendation.

Skicka motionen
Motionen ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 31 december. 

Skribent: Henrik Johansson
Epost: Adressen Gömd

Svenska Sportdykarförbundet
Skansbrogatan 7, 118 60 Stockholm

Box 11016, 100 61 Stockholm
Telefon 08-699 65 15
E-post This is a mailto link
Organisations nr 802003-1723
Bankgiro 393-7836

 

 

dykarna140px

Postadress:
Svenska Sportdykarförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996515
E-post: This is a mailto link

Se all info