Hoppa till sidans innehåll

Blogg

Sammanhållning i tuffa tider är ofta avgörande och det som i längden gör skillnad för utgången av olika arbetsprocesser. Pandemin har påverkat hela samhället och förstås också idrottsrörelsen. För många av specialidrottsförbund och föreningar så har det inneburit tuffa beslut.

Under 2019 så förändrade Svenska Sportdykarförbundet sin organisation där även målen tydliggjordes. Processen pågick under en förhållandevis lång tid och utkomsten blev en organisationsförändring där tydliga kvantitativa mål sattes upp. Bland annat skulle förbundet genom äskanden och ökad synlighet öka intäkterna till förbundets olika arbeten. Genom oförtrutet och målmedvetet arbete så kunde vi i början av 2020 konstatera att vi nära nog kommer fördubbla förbundets omsättning genom externt stöd till olika projekt. Sedan kom pandemin med allt vad det innebar och planeringen av projektens praktiska delar fick en annan form. Mer om våra pågående projekt kommer inom kort. Genom att vi på olika sätt i våra kanaler bland annat lyft miljöfrågorna i medlemstidningen Sportdykaren, genom att för andra gången på kort tid blivit utsedda till Årets Miljöförbund och på andra sätt deltagit i arbetet för en bättre maritim miljö, så har vi flyttat fram våra positioner som miljömedvetet förbund avsevärt. Förbundets arbete med Strategi 2025 går också enligt plan. 

Arbetet med E-learning pågår för fullt och ligger helt rätt i denna tid av ökad distans. Förbundets arbete med att skapa fler vägar till lärande kommer vara bedylsefullt för många människor och under en period då vi av smittskyddskäl inte kan utöva våra verksamheter som tidigare, är teori i hemmet (eller var man nu förkovrar sig) en bra tidsinvestering. Jag konstaterar att regeringen också stärker stödet till distansutbildningar inom yrkeshögskolorna, högskolorna och universiteten. Det är bra. 

Genom milstolparna ovan kommer förbundet aktivt arbeta vidare med maritima miljö- och hållbarhetsfrågor och e-learning tillsammans med ökat stöd för att fler människor oavsett bakgrund och funktionsvaritaioner  ska då möjlighet att utöva idrott och folksport hela livet - mycket som en del i att förverkliga idrottens visioner och den strategi som går under namnet Strategi 2025. Det finns en klar och tydlig färdriktning som kommer diskuteras mer vid det digitala förbundsmötet som äger rum i september. Låt mig nämna att vi trimmar in teknik mm för att mötet ska vara så bra som bara möjligt. 

Som förbundsordförande har förändringarna vid kanslie under slutet av 2019 och olika omdisponeringar av ansvarsområden lett till att jag idag inte har samma mötesvolym som tidigare. En erfarenhet jag tror många av oss gjort är att det många gånger går bra att hålla möten på distans via olika former av tekniska mötesforum. Här vill jag rikta ett tack till RF för värdefullt tekniskt stöd till oss SF. Jag vill även passa på att tacka för alla vänliga gratulationer i samband med att jag fyllde halvsekel, eller 5 decennier om man så vill. 

Häromsistens blev jag glad att se att flera kommuner nu börjat projektera för nya idrottsbadhus och på flera håll inbjudit förbundet och dess medlemsföreningar till värdefull dialog. Vem vet, kanske vi om några år kan ha en kommun som tillsammans med en högskola kan välkomna fler till en dyktank. Framförallt vill jag ge hopp genom att också berätta att vi faktiskt ser en förvisso försiktig, men ökad grad av intresse för flera av våra verksamheter. Nya föreningar ansluter sig och intresset för våra folksporter ökar i vissa regioner. 

Hoppas ni alla har det bra och väl mött vad det lider!

/Henrik Johansson, förbundsordförande Svenska Sportdykarförbundet. 

Årskrönikor 2018 - 2019

2019-09-07
För snart två år sedan höll jag och flera personer olika tal med anledning av förbundets 60-årsfirande. Ett av mina tal handlade om demokratins olika förtjänster, där det finn...
 
2019-08-27
Sommaren har varit full med vattenaktiviteter, där träning, testapå, tävling och föreningsträffar ägt rum.
 
2019-04-30
Laddat batterierna för det årliga vårtalet efter två dagar med intressanta möten vid Idrottens Hus.
 
2019-04-13
Sportdykare värnar miljön genom folksport i vatten. Svensk organiserad ideell dykning ska vara en kraft att räkna med för att tidigt påverka beslut som berör vatten.
 
2019-04-07
Idag fortsätter kommittéhelgen i Sigtuna, där man bland annat samtalar om Strategi 2025 och Idrotten Vill. Om man kokar samman idrottens nationella mål så handlar det kort och...

SSDF:s blogg "Värna djupet"

Bloggen "Värna djupet" skrivs av förbundsordförande Henrik Johansson. Här kan ni läsa krönikor mm. Glöm inte prenumerera på bloggen!

Svenska Sportdykarförbundet
Skansbrogatan 7, 118 60 Stockholm

Box 11016, 100 61 Stockholm
Telefon 08-699 65 15
E-post This is a mailto link
Organisations nr 802003-1723
Bankgiro 393-7836
 

dykarna140px

Postadress:
Svenska Sportdykarförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996515
E-post: This is a mailto link

Se all info


Vaccinera klubben.png