Hoppa till sidans innehåll

Säkerhetsorganisationen


Säkerhetsorganisationen inom SSDF är uppbyggd enligt följande:

Klubbsäkerheteombud = KSO
Förbundets Säkerhetskommitté = SäK

I dagsläget består SäK av Christer Larsson This is a mailto link

Tekniska kommittén har ett övergripande ansvar för utbildning i samband med sportdykning. Fridykningskommittén har ett övergripande ansvar för utbildning i samband med fridykning. Ytterst är det dock styrelsen som är ansvarig. Tekniska kommittén utarbetar utbildningsplaner och säkerhetsregler i samband med sportdykning, detta sker genom Normer & krav, instruktörsanvisningar och Dykpraxis.

Säkerhetskommittén har det övergripande ansvaret för säkerhetsarbetet och skall samordna detta på förbunds- och klubbnivå. SäK tar också emot, svarar på och kommunicerar dykrapporterna.

KSO är ansvarigt för säkerhetsarbetet i sin klubb. KSO kan vid behov erhålla uppdrag från SäK i dyksäkerhetsrelaterade frågor.

Hur säkerhetsarbetet exakt är upplagt inom respektive klubb är fritt för klubben att själv besluta om inom de demokratiska ramar som finns inom SSDF. Viktigt är dock att de säkerhetansvariga; SäK och KSO, tillser att de regler, för säker utövning av vår sport, följs. Utbildningsplaner skall följas, dykningar skall ske i organiserad form med utbildad ledning, under trygga förhållanden. Dykpraxis skall följas under all utbildning inom SSDF. SSDF rekommenderar att Dykpraxis följs under all dykning. I de fall detta ej sker så skall lämpliga åtgärder vidtagas, inom de ramar som finns i våra stadgar och andra regler, inom SSDF och Riksidrottsförbundet.

Säkerhetsarbetet är beroende av att förtroendevalda och funktionärer (styrelseledamöter, instruktörer, dykledare m.fl.) på alla nivåer föregår med gott exempel och följer och dyker efter de regler som finns.


Uppdaterad: 02 DEC 2016 14:45 Skribent: Frida Söder och Christer Larsson

Svenska Sportdykarförbundet
Skansbrogatan 7, 118 60 Stockholm

Box 11016, 100 61 Stockholm
Telefon 08-699 65 15
E-post This is a mailto link
Organisations nr 802003-1723
Bankgiro 393-7836

 

 

 

dykarna140px

Postadress:
Svenska Sportdykarförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996515
E-post: This is a mailto link

Se all info