Hoppa till sidans innehåll

Idrottslyftet


Idrottslyftet 2018

Ansökningar om bidrag från Idrottslyftet för föreningar i Svenska Sportdykarförbundet ska göras elektroniskt i IdrottOnline och bidrag beviljas för deltagare upp till 25 år samt för ledarutbildningar som gynnar ungdomsverksamhet. Ansökan kan göras innan inköp eller innan projekt genomförs så att föreningen kan göra budget. Senast två månader efter projekt/inköp bör ansökan göras. Dock måste ansökan göras innan kommande årsskifte. Manual för elektronisk ansökan finner du här.

Vid frågor om villkor och regelverk för bidrag ring Idrottslyftsgruppen

Kontaktuppgifter: This is a mailto link

För hjälp vid tekniska problem med ansökan eller vid återrapportering kontakta RF:s Helpdesk på telefon 08-699 61 50 eller This is a mailto link.


Idrottslyftets riktlinjer

Syfte
Att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7 - 25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten.

Mål
Att samtliga SF, utifrån sina unika behov, vid programperiodens slut har utvecklat sin verksamhet för barn och unga mellan 7 - 25 år.

Utvecklingsinsatserna ska vara i linje med RF:s anvisningar för barn och ungdomsidrott och leda till att svensk idrott utvecklas, samverkar med andra aktörer och ger goda möjligheter att idrotta i förening.

Idrottslyftets syfte och mål är tydligt kopplat till idrottens pågående strategiarbete, vilket innebär att Idrottslyftet inte ska vara en egen verksamhet utan istället blir ett medel för att utveckla föreningsidrotten i linje med den av svensk idrott beslutade strategiska inriktningen.

Den ordinarie verksamheten kan inte täckas av bidrag från Idrottslyftet.

För Idrottslyftet 2018 gäller följande Paket för föreningar att välja mellan.

Paket 1 Regional och nationell samverkan

(namn och personnummer på deltagare måste bifogas ansökan)

Detta kan t ex vara lägerverksamhet som syftar till att skapa samverkan mellan klubbar i samma region. (bidraget består av 200 kr per dygn per ungdom mellan 7 och 25 år).

Det kan också vara instruktörsträffar och tränarträffar där vidareutbildning genomförs. I dessa fall kan förening söka ett arrangörsbidrag (i dessa fall bifogas en budget).

Utöver 200 kr per deltagare kan man söka för pool-hyra (om kvitto bifogas) samt resebidrag för tränare, ledare och instruktör.

 

Paket 2 Startpaket för uppstart av fridykning, UV-rugby och Fensimning

Upp till 10 000 kr för inköp av utrustning i respektive gren. Detta Paket vänder sig till föreningar som startar ny verksamhet. (utrustning utom dräkter)

                     

Paket 3 Ungdomstävlingar

Arrangörsbidrag för arrangerande av cup med ungdomslag i UV-rugby, tävlingar i Fensimning samt Fridykning för atleter upp till 25 år.

                     

Paket 4 Inköp av våt eller torrdräkter för ungdomar

Upp till 10 dräkter per förening. Bidraget är 1000 kr per dräkt

 

Paket 5 Startpaket för fridykning på boj och lina

Upp till 10 000 kr för inköp av boj, lina, bottenvikt, lanyard och flytbojar.

 

Paket 6 Prova-på-verksamhet och utåtriktade projekt där föreningar bjuder in utomstående ungdomar upp till 25 år

Bidraget går till såväl utrustning, informationsmaterial, poolhyror och resekostnader.

 

Paket 7 Instruktörsbidrag/tränarbidrag

(namn och personnummer på deltagare måste bifogas ansökan. Gäller utbildningar som är sanktionerade av SSDF)

2000 kr per deltagare som utbildar sig till:

1* sportdykarinstruktör

Level 1 CMAS Instructor Freediver

Steg 1 SSDF Fridykarinstruktör

Steg 2 SSDF Fridykarinstruktör

Ledar/tränarutbildningar arrangerade RF

 

1500 kr per deltagare som vidareutbildar sig till:

Dykledare i sportdykning och fridykning

Children diving Instructor

Coach i fridykning

Sportdykarinstruktör för personer med funktionsvariation

 

500 kr för regel/domarkurs i UV-rugby

 

 

Uppdaterad: 27 MAR 2018 15:40 Skribent: Peter Boivie

 

 

 

dykarna140px

Postadress:
Svenska Sportdykarförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 08-6996515
E-post: This is a mailto link

Se all info